• Bergrivierdam by Franschhoek – hidrouliese ingenieurswese op sy beste.

  Bergrivierdam by Franschhoek – hidrouliese ingenieurswese op sy beste.

 • Vervoeringenieurswese – sorg dat ons land se verkeersare bly vloei.

  Vervoeringenieurswese – sorg dat ons land se verkeersare bly vloei.

 • Hard aan die werk in die laboratorium.

  Hard aan die werk in die laboratorium.

 • Blootstelling aan werklike ingenieursprobleme is deel van ons opleiding.

  Blootstelling aan werklike ingenieursprobleme is deel van ons opleiding.

 • Die Ingenieurswese-biblioteek bevat naslaanmateriaal van wêreldgehalte.

  Die Ingenieurswese-biblioteek bevat naslaanmateriaal van wêreldgehalte.

 • ’n Perseelbesoek naby die Strand – studie en ontspanning tegelyk!

  ’n Perseelbesoek naby die Strand – studie en ontspanning tegelyk!

 • Die Departement bied selfs die allermooiste uitsig oor die Stellenbosse berge.

  Die Departement bied selfs die allermooiste uitsig oor die Stellenbosse berge.

 • Daguitstappies na ingenieurspersele op die platteland sorg vir ’n tikkie opwinding.

  Daguitstappies na ingenieurspersele op die platteland sorg vir ’n tikkie opwinding.

 • Stellenbosch is ’n pragtige dorp om te voet te verken.

  Stellenbosch is ’n pragtige dorp om te voet te verken.

 • Finalejaarstudente en dosente meet kragte op die krieketveld.

  Finalejaarstudente en dosente meet kragte op die krieketveld.

 • Studente ontspan in die ‘Neelsie’, soos die hoofstudentesentrum bekend is.

  Studente ontspan in die ‘Neelsie’, soos die hoofstudentesentrum bekend is.

Welkom by die Departement Siviele Ingenieurswese, een van die departemente in die Fakulteit Ingenieurswese by die Universiteit Stellenbosch. Hierdie webtuiste bied jou kontakbesonderhede, bygewerkte verslae oor die navorsing van die Departement, publikasies deur personeel, inligting oor akademiese en steunpersoneel, besonderhede van kursusse en nagraadse studie en, natuurlik, die jongste nuus. Raadpleeg ook gerus ons 2020 NG Brosjure  vir tersaaklike nagraadse inligting.

Kyk


So, waaroor gaan siviele ingenieurswese nou eintlik? Hierdie video bied jou ’n oorsig van die terreine binne siviele ingenieurswese om jou te help besluit of dit die soort beroep is wat jy sal geniet.

Recent Posts

Voorgraads

blockpic-postgrad

Die siviele ingenieursberoep bied uitstekende loopbaanmoontlikhede vir mans en vroue. Siviele ingenieurs beklee baie en uiteenlopende poste in die openbare sowel as die privaat sektor – van plaaslike owerhede tot staatsdepartemente, van raadgewende ingenieursfirmas tot reuse internasionale konstruksiemaatskappye.
Daarby het jy die geleentheid om op een van die mooiste kampusse ter wêreld te studeer! Dít is die terreine waaraan jy as ’n voorgraadse student blootgestel sal word:

blockpic-synthesis2

Geotegniese en vervoeringenieurswese

Geotegniese ingenieurswese is die afdeling van siviele ingenieurswese wat oor die gedrag van aardmateriale handel. Vervoeringenieurswese is die toepassing van wetenskap en tegnologie op die veilige, doeltreffende en volhoubare vervoer van mense en goedere. Dit bestaan uit navorsing en beleidsontwikkeling vir, en die beplanning, ontwerp, inwerkingstelling, bedryf en bestuur van, alle vorme van vervoer.

Strukturele ingenieurswese en siviele ingenieursinformatika

Strukturele ingenieurswese is die afdeling van siviele ingenieurswese wat oor groot, moderne geboue en soortgelyke strukture handel. In siviele ingenieursinformatika val die klem op die grondliggende metodes, modelle en prosesse van siviele ingenieurswese sowel as inligtingstegnologie. Dit bied die grondslag vir die stelselmatige toewysing van probleme aan die rekenaar sodat die potensiaal van inligtingstegnologie ten volle ontgin kan word.

Water- en omgewingsingenieurswese

Water- en omgewingsingenieurswese hou verband met die ontwikkeling en bestuur van waterhulpbronne, opbrengsontleding, lae- en vloedstroomhidrologie, rivierhidrologie, die ontwerp van hidrouliese strukture soos damme, tonnels en pompstasies, waterdienste, watergehalte en -behandeling, sowel as kus- en hawe-ingenieurswese.

Konstruksie-ingenieurswese en -bestuur

Konstruksie-ingenieurswese en -bestuur gaan oor bestuur op alle gebiede van infrastruktuurontwikkeling, wat die kliënt, die konsultant en die kontrakteur insluit. Dit handel oor groot projekte en konsentreer op modulêre konstruksie, konstruksierisikobestuur, ontwerpbestuur en infrastruktuurbestuur.

Nagraads

blockpic-postgrad

Die nagraadse aktiwiteite in ons departement bied studente toegang tot uiters gevorderde laboratoriums en fasiliteite. Ons verwelkom voornemende nagraadse studente van oral oor die wêreld. Die Departement bied die volle spektrum nagraadse programme aan, naamlik:


MIng

 • Magister in Ingenieurswese (gestruktureerd)
 • Magister in Ingenieurswese (navorsing)

PhD

 • Doktor in die Wysbegeerte (Ingenieurswese)
 • Doktor in Ingenieurswese – die graad DIng

NDI

 • Nagraadse Diploma in Ingenieurswese
 • Omskakeling van NDI na MIng

Nuutste Gebeure

No listings yet

Termyn Datums 2020

Please click here for a detailed academic calendar.

See the Civil Engineering Department, campus and surrounds